Stiemap
Print
English
Forside

DET SKRIVER PRESSEN OM BIOKUBE

Nedenfor finder du links til en række af de artikler der har været bragt om BioKube i pressen.

 

2011-11-04 Sjællandske

Spar 66 procent med eget rensningsanlæg.
Tryksatte kommunale kloakløsninger er langt dyrere end egne private minirensningsanlæg.

 

2011-04-01 Spildevands Teknisk Tidsskrift

Decentrale renseløsninger med dykkede beluftede filtre.
Gennemgang af dykkede beluftede filtre. Hvorfor giver det en mere stabil renseproces?

 

2011-03-01 Dansk Miljøteknologi

Aarhus og spildevandsrensning i det åbne land.
Aarhus kommune er i mål med spildevandsrensning i det åbne land - og det har hjulpet.

 

2010-01-06 Miljøstyrelsen.

Global Challanges- Gennemgang eksempler fra Miljøstyrelsem på 6 førende Danske miljø teknologier.
BioKube gennemgås fordi det rensede spildevand er renset så fint, at det sikkert kan genanvendes.

 

2009-10-01 Miljømagasinet

Bunden er nået.
Bundfældningstankene er baggrunden for mange af problemerne med rensning af spildevand i det åbne land.
Det er et stort problem for spildevandsrensning i det åbne land, at bundfældningstankene ofte tømmes for dårligt og bliver overfyldt inden den næste ordinære tømning.


 

2009-01-14 Miljøstyrelsen pressemeddelelse

Miljøministeren opretter Erhvervsforum for Miljøteknologi.
Miljøminister Troels Lund Poulsen har inviteret en række erhvervsfolk fra bl.a. virksomheder som Novozymes, Haldor Topsøe, Grundfos og Danfoss til at deltage i et nyt Erhvervsforum for Miljøteknologi. Her skal de udvikle ideer til, hvordan vi bedst fremmer udvikling og afsætning af dansk miljøteknologi på et globalt marked med enorme behov.
BioKubes bestyrelsesformand, Peter Taarnhøj er et af medlemmerne i Erhvervsforum for Miljøteknologi.
Se om Erhvervsforum for Miljøteknologi på Teknologi og viden.dk

 

2008-10-30 Erhvervsbladet

Dansk Vandteknologi på vej til USA
I USA er der i mange egne udbredt vandmangel. I artiklen omtales de initiativer Marianne Lubanski, lederen af Inovation Center Denmark i Silicon Valley, har taget for at markedsføre dansk miljøteknologi i USA.
Til det det amerikanske marked fremhæves det, BioKube minirenseanlæg er velegnede til andenbehandling af spildevand fra septik tanke. Den aerobe behandling af spildevandet fungerer så godt, at vandet bagefter kan bruges til havevanding eller uden problemer ledes ned i grundvandsreserverne. I Californien er der 1.2 millioner septik tanke, som snart ventes at skulle opfylde skærpede regler for spildevandsrensning, fordi septik tankene i sig selv leder for mange kemikalier ud

 

2008-05-14 § 20 Minister spørgsmål i Folketinget

Spørgsmål 1442 af 14/5 2008.
Miljøministeren oplyser i et spørgsmål i Folketinget, at den kommunale indsats over for spredt bebyggelse indgår som en del af grundlaget for de vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, der skal offentliggøres i udkast med udgangen af 2008.

 

2008-02-04 Vækstfonden.

ABC til internationalisering og vækst - Perspektiver for venturekapital til danske cleantech virksomheder.
Behovet for rent vand generelt i verden gør det sandsynligt at virksomheder som BioKube vil opnå et stort internationalt salg. De strenge danske regler er et godt afsæt til internationalisering.

 

2008-01-05 Udenrigsministeriet - Focus Denmark

From wastewater to drinking water.
I artiklen gennemgås det projekt BioKube er ved at implementere i Ghana og hvor DANIDA med 5 mil. kr. har støttet overførsel af BioKubes teknologi til Ghana, Malaysia og Thailand.
Se artiklen fra Focus Denmark.

 

2007-12-13 Berlingske Tidende

Dansk ørkenvand.
Danske virksomheder taber markedsandele i Mellemøsten, men som en af de få går BioKube frem. Bl.a. har BioKube solgt 130 mobile renseanlæg til alle olieinstallationer i ørkenen i Kuwait. Det er en kæmpe fordel at det rensede spildevand er så rent at det kan genanvendes.

 

2007-12-04 Miljømagasinet

Dansk miljøteknologi inden for rensning af spildevand får både eksport-succes, officiel støtte og guldmedalje.
Den danske miljøvirksomhed BioKube er på miljømessen i Poznan blevet præmieret med en guldmedalje for det biologiske rensningsanlæg PLUTO. Anlægget er specielt udviklet til at opfylde de strenge krav, der stilles til rensning af spildevand fra private boliger i Polen.

 

2007-11-29 Udenrigsministeriet

Dansk miljøteknologi får guldmedalje på international miljømesse.
På den største miljømesse i Østeuropa, POLEKO, blev BioKube tildelt international guldmedalje. Guldmedaljen blev tildelt for et biologisk renseanlæg udviklet specielt til de rensekrav der stilles i Østeuropa. Kravene svarer til de Danske krav i renseklasse O.
BioKube vandt også guldmedalje på POLEKO i 2005 for et renseanlæg. Det er helt usædvanligt at et firma tildeles guldmedalje 2 gange.

 

2007-10-22 Erhvervsbladet.

Dansk miljøteknologi vokser i Østeuropa.
Baseret på implementering af EU's vandrammedirektiv i den nye medlemslande i Østeuropa er BioKube ved at levere de første af et antal renseanlæg bestilt af fødevarevirksomheder.

 

2007-10-20 Miljømagasinet.

Minirenseanlæg med vind i sejlene.
Ved en præsentation på Fregatten Jylland, hvor 200 fortrinsvis BioKube forhandlere blandt kloakmestre deltog, lancerede BioKube de nye modeller Pluto og Venus

 

2007-09-20 Miljøhorisont.

Eksportrådet hjælper ved opstart ad Dansk miljøeksport.
Danmarks Eksportråd hjælper BioKube med etablering af en eksport af Biologiske renseanlæg.

 

2007-05-08 Erhvervsbladet.

Dansk succes med rent vand til polakkerne.
Biokube skal levere et stort antal renseanlæg til fødevarevirksomheder i Polen.

 

2007-03-29 Vækstfonden.

Miljøsektoren i Danmark - Rapport fra Vækstfonden.
Vækstfonden har vurderet mulighederne for miljøteknologi i Danmark. Rent vand vurderes til at være et af de områder, der er de største perspektiver i. BioKube fremhæves som et at de firmaer der vil kunne klare sig bl.a. fordi BioKube allerede har etableret en betydelig eksport.
Se også Vækstfondens baggrundsnotat Miljøsektoren i Danmark - Perspektiver for iværksætteri og Venturekapital.

 

2007.02.22 ScandAsia (Avis i Malaysia).

Biokube med i delegation med miljøministeren til Malaysia
Under besøg med Miljøministeren etablerer BioKube en lokal forhandler i Malaysia.

 

2007.01.23 Udenrigsministeriet.

BioKube med i delegation med Udenrigsministeren i Malaysia
Se også udenrigsministeriet omtale af arrangementet her.

 

2006-12-13 Miljømagasinet Dansk olieeventyr.

BioKube eksporterer renseanlæg til olieinstallationer i ørkenen i Kuwait. Det rensede spildevand genbruges og dermed reduceres den mængde vand, der skal tilkøres i tankvogne betydeligt.

 

2006.11.05 Vestfalen Pressenyt.

BioKube renseanlæg løser mangeårigt miljøproblem i Skibby Kommune.
BioKube har leveret renseanlæg til landsby der løser et mangeårigt miljøproblem.

 

2006.01.12 Danish Business Club Poland.

BioKube og danske erhvervsinitiativer i Polen
BioKube udstiller på stor international miljøudstilling i Polen.

 

2006.11.09 Dagbladet Licitationen.

Selvrensende landsbymiljø.
BioKube leverer renseanlæg til landsby.

 

2006.09.29 BioKube med i Udenrigsministeriets internationale suppliers network.

Udenrigsministeriet netværk af virksomheder der kan levere til DANIDA.

 

2006.09.22 Miljøhorizont.

BioKube nomineret til miljøpris i Frankrig

 

2006.07.07 Miljømagasinet juli 2006.

Flovt for miljøet (om Danmiljø 2006)
Stor besparelse for renseri med biologisk rense-metode

 

2006.06.15 Teknisk Nyt juni 2006.

Rensning af spildevand med naturens egen rensemetode.
Hvordan renser en BioKube spildevand?

 

2006.04.05 Ingenøren.

Det Strategiske Forskningsråd gør vand til nyt fokusområde.

 

2006.03.15 Miljømagasinet marts 2006.

Nu skal et godt miljø eksporteres.

 

2005.12.02 Årsmøde i DANVA.

Renseanlæg kan blive nyt industrieventyr.

 

2005.09.26 Næstved Tidende.

Renseanlæg kan blive et nyt industrieventyr.
BioKube kan få internationalt gennembrud takket være de strenge danske miljøregler.

 

2005.09.29 Næstved Tidende.

Bakterier er som husdyr.

 

2003.03.28 Dagbladet Licitationen.

100.000 ejendomme i det åbne land skal have forbedret deres spildevandsrensning inden 2010.
Hvor mange ejendomme i det åbne land forventes at skulle etablere en selvstændig renseløsning?

 

Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og firmakurser.

BioKube stiller gerne sin viden og virksomhed til rådighed for studerende m.fl. der vil lave opgaver ol. baseret på BioKube som virksomhed eller på vores produkter, forskning og udvikling.
Se her en Bachelor-opgave skrevet af 4 studerende på CBS om hvorledes BioKube efter deres opfattelse kunne vælge at etablere en forhandlerorganisation i Estland.
På samme måde holder BioKube gerne kurser og introduktioner for både offentlige og private virksomheder. Vi holder f.eks. gerne introduktioner for medarbejderne i de nye storkommuner.

Spørg om

minirenseanlæg 

Find forhandler

 

Ring på 5598 9800 

eller Send mail

 

 

 

 

facebook
BIOKUBE | Centervej syd 5 | 4733 Tappernøje | Tlf.: (+45) 55 98 98 00 | E-mail: info@biokube.dk