Generelt om brugen af din BioKube – Hvad skal du tænke på og måske ændre i din dagligdag?

Som udgangspunkt kan du gøre præcis, som du har gjort hidtil.

Men du har fået nye husdyr, nemlig de naturlige bakterier i BioKuben, der renser dit spildevand. Som andre levende organismer skal disse bakterier behandles ordentlig.

Du bør benytte biologisk let nedbrydelige vaskemidler

Disse biologisk let nedbrydelige vaskemidler er normalt markeret med enten Svanemærket eller EU’s miljøblomst.

De vaskemidler, der er kommet på markedet de seneste år, er fra fabrikanternes side gjort langt mere koncentrerede og kemikalieindholdet er steget.

Men mange forbrugere bruger næsten lige så meget vaskemiddel som ”i gamle dage”. Det betyder i virkeligheden, at du forurener mere og samtidig bruger du endda for mange penge.

Yderligere er vandforbruget i husholdningerne faldet meget.

Samlet betyder dette, at koncentrationen af kemikalier i spildevandet fra rengøringsmidler er steget markant især indenfor de sidste 5 – 10 år.

Hvis vores eftersyn viser, at bakteriefloraen har det dårligt, og at det er sandsynligt, at dette hidrører fra dit forbrug af rengøringsmidler, der ikke er let nedbrydelige, eller fordi du overdoserer mængden af rengøringsmidler, så vil Biokube meddele dig, at du fremover SKAL benytte biologisk let nedbrydelige vaskemidler.

Da mange kemikalier i spildevandet er vanskelig for biologien at nedbryde kræver dette ile. BioKube vil derfor i tilfælde hvor udledningskravene gentagne gange ikke er overholdt montere større blæsere i dit renseanlæg. Husejer faktureres for denne udskiftning.

BioKuben må kun tilledes almindeligt husspildevand

Der tilledes alt spildevand fra husholdningen, dvs. fra bad, køkken og toilet.

F.eks. må du ikke komme valle i BioKuben, hvis du driver hobby mejeri.

Du må aldrig komme giftige kemikalier i BioKuben

Det gælder alle kemikalier, maling opløsningsmidler, der efter oplysning på emballagen skal afleveres til kommunen.

BioKuben tager derimod ikke skade af almindeligt dagligt forbrug og korrekt dosering af kemikalier og rengøringsmidler.

Bakterierne skal have luft

Du må derfor ikke tildække renseanlægget, så der ikke kan komme luft til de små luftblæsere, der er monteret i anlægget.

Du skal tværtimod sørge for at luftindtagene ikke stoppes til af f.eks. nedfaldne blade.

BioKuben må selvfølgelig ikke blive oversvømmet

Hvis BioKuben bliver oversvømmet  f.eks. ved ekstremregn og kommer til at stå under vand, så der kan trænge vand ind til den elektroniske styring og luftblæserne.

Du skal derfor sørge for, at der ikke kan tilledes regnvand eller vand fra dræn til BioKuben, og at afløbet og afgangs-dræn ikke er tilstoppet.

Hvis dit generelle vandforbrug er meget stort eller svinger meget

Det er f.eks. tilfældet, hvis du har et stort SPA bad, hvor du endda bruger klor, så giv BioKube besked.

Vi kan så formentlig opgradere dit renseanlæg til at klare det større vandforbrug.

BioKube vejledninger til husejer

Se her BioKubes brugervejledning og gode råd.
Her kan du finde svar på mange af dine spørgsmål.

04-01-2021 – PT