Spildevandsanlæg til sommerhus

Prøv vores produkt generator og find dit perfekte match!

BioKube til sommerhus

BioKubes minirenseanlæg er, som det eneste på det Danske marked, ved uafhængig verifikation dokumenteret som velegnet til brug ved spildevandsløsning i et sommerhus.
En BioKube er det perfekte minirenseanlæg til et sommerhus, hvor der ikke er beboelse i flere måneder. Stort set alle minirenseanlæg til sommerhuse, kan ikke rense spildevandet ved opstart efter en stilstående sæson, det betyder ingen tilledning af spildevand til minirenseanlægget. Uden ny spildevand vil den biologiske rensemetode gå i stå, og derved vil biologien dø i anlægget. I BioKubes patenterede teknologi undgår man at biologien dør, ved at returskylle vandet i minirenseanlægget.

Få et uforpligtende tilbud

Med Biokube kan du få styr på dit spildevand. Opgradér din udledning af spildevand med et minirenseanlæg fra Biokube. Modtag et uforpligtende tilbud på at få styr på dit spildevand ved at benytte vores kontaktformular.

Sommerhus certificering

Betyder natur og miljø ligeså meget for dig som for os?

BioKube er de eneste minirenseanlæg med denne certificering. Du kan være sikker på at vandet er rent og du beskytter miljøet på en helt naturlig måde. Har du fået påbud om forbedret rensning af spildevand, så vælg BioKube, det tager kun 2 minutter.

I en BioKube tilføres renseanlægget, spildevand ved tidsstyret ind pumpning hvert kvarter, og samtidig pumpes noget af spildevandet retur til bundfældningstanken. Den dobbelte virkning af dette er:

  • Ensartet dosering af næring til biologien i hele sæsonen, hvor der bliver til ledt meget vand til minirenseanlægget. På denne måde vil rensekvaliteten altid være bedre end rensekravene.
  • Tilførsel af næring fra bundfældningstanken, også hvor ingen er hjemme i huset i lange perioder, som tilfældet netop er i et sommerhus. (Systemet kan derfor også bruges i som minirenseanlæg til et helårshus.)
    Selvom du ikke opholder dig i dit fritidshus i længere perioder, fungerer BioKuben således upåklageligt. Du pakker bare bilen og tager hjem, uden at bekymre dig om dit spildevand i dit sommerhus.
    BioKuben – ja den passer sig selv! Og når du ikke er i dit sommerhus, vil anlægget efter 8 dage automatisk gå i “spare-drift”. Her nedsætter strømforbruget med 80 % ved at blæserne kun kører tre timer i døgnet. Der er mange penge at spare når du skal vælge minirenseanlæg til dit sommerhus.

BioKubes fritidshuscertificering er dokumenteret ved en uafhængig verifikation – ETV (Environmental Technology Verification). Ved denne verifikation er det godtgjort, at et BioKube minirenseanlæg vil overholde udledningskravene, selv om der ikke tilføres spildevand hele vinterperioden fra oktober til april, hvor sommerhuset typisk er ubenyttet. Det er desuden verificeret, at minirenseanlægget vil overholde rensning af spildevand fra et sommerhus, med renseresultater som er indenfor rensekravene allerede fra dag ét, hvor huset atter tages i brug. Det er yderligere verificeret, at et BioKube minirenseanlæg automatisk kan etablere spare drift ved at etablere pendling af luft blæserne, når der ikke til ledes vand til et sommerhus til renseanlægget, uden at renseevnen forringes.

Ved ETV-verifikationen blev det dokumenteret, at en BioKube, hvor der blev lukket for tilledning af spildevand i oktober, fuldt ud overholdt udledningskravene, når der igen blev til ledt spildevand i april. Det svarer til et sommerhus, der blev lukket ned til efterårsferien og åbnet igen til påske året efter. I alle andre minirenseanlæg tilledes spildevandet fra huset til renseanlægget umiddelbart efter, at det udledes fra huset. Det giver en uensartet stødvis tilledning af næring til biologien. Og det betyder, at biologien vil dø i en lang vinterperiode hvor der ikke til ledes vand til minirenseanlægget. Renseanlægget vil i denne situation først fungere, når biologien efter nogle uger er reetableret.

Spildevandsrensning i sommerhusområde

Det er af stor betydning for vandmiljøet i sommerhusområder, at spildevandet renses grundigt. Hele formålet med at være i et sommerhus, er for mange at udnytte det naturlige vandmiljø. Det stiller særlig store krav til kvaliteten af rensning af spildevandet fra de mange decentrale afløb.
Det er ekstra relevant i disse år, hvor klimaregn får grundvandsspejl til at rejse sig og gør minirenseanlæg til en særlig velegnet renseløsning, især også fordi nedsivningsanlæg ikke kan anvendes ved højt grundvand, som der ofte er i sommerhusområder tæt på vandet.
Om det er en spildevandsløsning til et sommerhus eller helårshus, er det vigtigt at spildevandet bliver renset ordentligt. Med Biokube skal du ikke bekymre dig og dit spildevand, da Biokubes anlæg kommer med 20 års procesgaranti og er Danmarks mest solgt minirenseanlæg. Læs mere her om forskellen på et nedsivningsanlæg og Biokube

BiokUbes Patenterede renseproces

1. Indledning af spildevand til bundfældningstanken

Spildevandet ledes til bundfældningstanken, hvori det separeres i tre kamre, spildevandet ledes videre indtil Biokuben. Partikler fjernes i bundfældningstanken foran BioKuben. Bundfældningstanken er derved også med i renseprocessen.

2. Tidsindstyret indpumpning til BioKuben

Der pumpes ved normaldrift hvert kvarter spildevand til renseanlæggets første rensekammer. Her sikres det, at biologien tilføres næring jævnt fordelt over døgnets 24 timer. Tidsstyret indpumpning af spildevand giver også en udjævning og fortynding af eventuelle kemikalier eller lign. der kan hæmme biologien. Dette kan ske ved f.eks. opvask eller bad, hvorefter vandet ledes ind i BioKuben.

3. Patenteret returskyl sikrer næring til biologien

Hvert kvarter recirkuleres spildevand til bundfældningstanken. Dette sikrer løbende tilførsel af næring til biologien, også i perioder, hvor der ikke er beboelse i huset.
I et sommerhus, hvor huset er uden beboelse, derved uden ny til ledning af spildevand i sommerhusets afløb. Vil returskyl automatisk sættes til kun at foregå 6 gange i døgnet og blæserne sættes på intervaldrift.

4. Returskyl i bundfældningstanken undgår svovlbrinte

Under renseprocessen tilfører små blæsere ilt til biologien. Når det iltholdige rensede spildevand recirkuleres til bundfældningstanken, udelukker dette, at der kan dannes svovlbrinte i bundfældningstanken. Dette har flere fordele; svovlbrinte er giftig for biologien og uden svovlbrinte forbedres renseprocessen; svovlbrinte lugter væmmeligt og svovlbrinte ville nedbryde de mekaniske dele i renseanlægget. Det er bl.a. derfor det normaltvist lugter fra et afløb, men Biokube har udviklet en patenteret løsning, der gør renseprocessen lugtfri.

5. Det rensede spildevand kan udledes til alle recipienter

Det rensede spildevand fra et sommerhus eller helårs kan trygt udledes til alle recipienter.

  • Ingen hemmeligheder med BioKube, alle renseresultater er derfor offentlige. Derudover er der ingen skjulte priser eller gebyrer.

Vi er stolte af vores produkter og den hjælp vi giver til verdens vandmiljø.

VIl du vide mere?

Alle BioKubes tilgænglige medarbejdere fra salg, service, administration og udvikling er klar til at hjælpe dig på bedste vis.
Det tager kun to minutter at udfylde formularen, så ringer vi til dig hurtigst muligt.

Scroll til toppen

Vi anvender cookies for at give dig den bedste oplevelse. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies.