Prøv vores produkt generator og find dit perfekte match!

Proces garanti på din BioKube

BioKube A/S garanterer, at et BioKube minirenseanlæg i 20 år regnet fra installationsdatoen, og så længe der består en gyldig serviceaftale, vil rense ejendommens spildevand bedre, end de krav myndighederne stiller. Det kan ingen andre gøres os efter.

BioKube har en fuldt dækkende serviceaftale, hvori der udføres lovpligtige årlige service, samt rapportering af renseresultaterne til kommunens miljømyndighed.
Som en del af serviceaftalen får du også adgang til BioKubes 24 timers serviceorganisation, det vil sige nødtelefon 24/7.

En BioKube kræver et minimum af vedligehold, som vores serviceteknikere klarer på blot et enkelt besøg om året. Du har derudover mulighed for et all inclusive serviceabonnement, som inkluderer reservedele og uventede reparationer på BioKuben. Dette er dog ikke en forsikring, du kan læse mere om betingelser længere nede på siden.

Betingelser for 20 års garanti

  • BioKube minirenseanlægget skal være etableret og idriftsat af en autoriseret kloakmester efter BioKubes monteringsanvisninger.

  • Der må ikke til BioKuben systematisk tilføres større mængder vand fra huset, end det er dimensioneret til. Der må ikke til renseanlægget tilføres overfladevand eller drænvand.

  • Der må ikke i huset være flere beboere end angivet for den pågældende type.

  • Der må ikke til BioKuben ledes andet end almindeligt husspildevand f.eks. produktionsvand fra stalden eller væsker og kemikalier, som efter gældende lovgivning skal bortskaffes, via den kommunale affaldsordning. I husholdningen må ikke bruges så overdrevne mængder af vaskemidler og kemikalier, at det er ødelæggende for biologien i renseanlægget.

  • Renseanlægget må ikke være beskadiget ved udvendig mekanisk påvirkning som f.eks. påkørsel.

  • Lufttilførslen må ikke tilstoppes af f.eks. nedfaldne blade, da det er vigtigt, at der kan komme luft til bakterierne. Udløbet fra renseanlægget må ikke være stoppet.

  • Bundfældningstanken skal tømmes forskriftsmæssigt hvert år, dvs. fuldstændig og i alle kamre.

  • Garantien dækker ikke almindelig slid på anlæggets mekaniske dele, såsom dykpumpe, blæsere og fosfordoseringspumpe. Mekaniske dele er i 2 år dækket efter købelovens regler om forbrugerkøb. Mekaniske sliddele udskiftes efter en fast serviceplan, og arbejdet med denne udskiftning er dækket af dit serviceabonnement, du betaler kun for sliddele.

Du kan læse mere om betingelser ved at klikke på billedet til venstre på skærmen.

VIl du vide mere?

Alle BioKubes tilgænglige medarbejdere fra salg, service, administration og udvikling er klar til at hjælpe dig på bedste vis.
Det tager kun to minutter at udfylde formularen, så ringer vi til dig hurtigst muligt.

Scroll til toppen

Vi anvender cookies for at give dig den bedste oplevelse. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies.