Forstå dit påbud

animeret billede til veus
paragraf

Du har fået påbud om at forbedre rensningen af spildevand på din ejendom.
Du står nu overfor at skulle træffe en stor beslutning, der er af både økonomisk og miljømæssige vigtig karakter. Derfor råder vi dig til at sætte dig godt ind i tingene, før du træffer din beslutning. Både for miljøet og ikke mindst din egen pengepungs skyld.
Hvis du er i tvivl vil BioKube altid gerne hjælpe dig.

Hvilken renseklasse gælder for din ejendom?
Renseklassen fremgår af dit påbud. Dette gemmer sig bag forkortelserne.
O = Organisk rensning
OP = Organisk rensning med phosfor fjernelse
SO = Skærpet organisk rensning
SOP = Skærpet organisk rensning med phosfor fjernelse

Undersøg forskellige renseløsninger
Der er betydelig forskel i pris og graden af fremtidssikring, og her vil et minirenseanlæg være den billigste løsning på lang sigt.
Men der er også forskel på minirenseanlæg Det er således ikke alle fabrikater, der som BioKube senere kan opdateres med fosforfældning uden ombygning, hvis kommunen skærper udledningskravene. Og der er ingen andre løsninger hvor du får garanti for at den rent faktisk virker og kan opfylde udledningskravene på langt sigt.

Overvej om du kan danne et spildevandslag sammen med dine naboer.
Du bør også undersøge om dine naboer også har fået et påbud om at rense deres spildevand.
Har de det, bør du tale med dem om muligheden for at anlægge en fælles renseløsning. hvor det er praktisk muligt vil det næsten altid være billigere end en løsning for kun een ejendom.

Offentlig kloakkering
Er din ejendom udpeget til kloakering, bør du finde ud af, om du har mulighed for at anlægge din egen renseløsning.
Det skal du typisk søge om.
Ved offentlig kloakering skal du således dels betale tilslutningsbidrag og arbejde på egen grund og derefter vandafledningsafgift.
Her vil en BioKube næsten altid være billigere.