BioKube giver 20 års garanti for at dit anlæg opfylder kommunens rensekrav

BioKube garanterer, at et BioKube minirenseanlæg med en servicekontrakt i 20 år vil overholde de fastsatte udledningskrav.
Og det er ikke bare noget BioKube siger. De første renseanlæg blev installeret i Danmark i 2004; og de opfylder stadig 100 % de fastsatte udledningskrav. Det er selvfølgelig bl.a. fordi BioKube har så effektiv en serviceorganisation.

Herudover er der 2 års garanti på de mekaniske dele som pumper og blæsere. Det er den almindelige garanti der gælder for alle mekaniske apparater.

Du kan tegne ALL INCLUSIVE servicekontrakt. Det betyder at udskiftning eller reparation af alle dele i din BioKube er dækket af din serviceafgift. Det giver til fast pris fuld driftssikkerhed og garanti for at du overholder kommunens påbud.

Se her BioKubes servicekontrakt.

Den forventede fysiske levetid på dit BioKube renseanlæg er i øvrigt over 40 år. Og med en servicekontrakt med døgnvagt, årligt servicebesøg og indrapportering af renseevne til kommunen, er du sikker på, at renseanlægget fungerer tip top.

HVORFOR GIVER BIOKUBE GARANTI PÅ AT RENSEKRAVENE OPFYLDES?

Det er fordi, du som husejer har fået påbud om at anskaffe en renseløsning til din ejendom, der opfylder de af kommunen fastsatte udledningskrav.
Hvis udledningsværdierne ikke overholdes, vil du som husejer modtage et pålæg om, at de fastsatte renseværdierne SKAL overholdes, om nødvendigt ved, at du anskaffer en ny og bedre renseløsning. Det er således dit problem, hvis det renseanlæg du har købt, ikke permanent, hver dag, året rundt i mange år fremover renser spildevandet, som det kræves.

BioKubes garanti indebærer, at kommunens krav opfyldes.
Hvis du køber et produkt, der kun giver garanti på nogle mekaniske dele eller for at nogle plastickugler ikke bliver væk, så har du ingen sikkerhed for, at renseanlægget rent faktisk virker.
Du har ingen glæde af at et renseanlæg kan flytte vand, hvis det ikke renser som krævet.
Derfor giver BioKube garanti på renseevnen.

DIT RENSEANLÆG SKAL VIRKE I MINDST 20 ÅR.

Du bør kontrollere, om der er den sikkerhed du forventer for, at renseanlægget kan fungere i mindst 20 år. Køber du hos et udenlandsk salgsselskab med et par sælgere, der lukker ned, når markedet for påbud om nogle år er gennemført?

Er der en professionel serviceorganisation hos sælger eller er service outsourcet til underentreprenører?
Og vil de være der om 20 år, hvis sælger kun er et salgskontor for et udenlandsk produkt?

BIOKUBE OFFENTLIGGØR ALLE RENSERESULTATER.

BioKube offentliggør, som den eneste virksomhed på markedet, alle renseresultaterne fra samtlige installerede anlæg i Danmark.
Det gør vi, da vi er stolte over vore gode renseresultater og mener, at de fortjener at være til fri offentlig beskuelse.

Få selv syn for sagen ved at læse rapporten BioKubes renseresultater i Danmark.

Med de mange anlæg, der er solgt i udlandet har BioKube også renseresultater fra disse lande.
Se f.eks. her renseresultater fra Sverige, hvor der er installeret over 1.000 Biokuber. BioKube blev Länstyrelserne kendt bedst i test. Klik her og læs rapporten.

SE ALLE BIOKUBER I DANMARK PÅ ET KORT MED OPLYSNING OM RENSEVÆRDIER

Se her på landkort hvor BioKube er installeret i Danmark. Det er på kortet ved hver enkelt ejendom angivet de seneste renseresultater for ejendommen som indrapporteret til kommunen.

03-01-2021 – PT