Du skal ikke ændre din dagligdag

Som udgangspunkt kan du gøre præcis, som du har gjort hidtil.
Men du har fået nye husdyr, nemlig de naturlige bakterier i BioKuben, der renser dit spildevand. Som andre levende organismer skal disse bakterier behandles ordentlig.
Se her BioKubes brugerhåndbog og gode råd.

Brug af vaskemidler og kemikalier.

Du bør benytte Biologisk let nedbrydelige vaskemidler. Disse biologisk let nedbrydelige vaskemidler er normalt markeret med enten Svanemærket eller EU’s miljøblomst.
De vaskemidler, der er kommet på markedet de seneste år, er fra fabrikanternes side gjort langt mere koncentrerede og kemikalieindholdet er steget. Men mange forbrugere bruger næsten lige så meget vaskemiddel som ”i gamle dage”. Det betyder i virkeligheden, at du forurener mere og samtidig bruger du endda for mange penge. Samtidig er vandforbruget i husholdningerne faldet meget.
Samlet betyder dette, at koncentrationen af kemikalier i spildevandet fra rengøringsmidler er steget markant især inden for de sidste 5 år.

Hvad må du komme i afløbet?

Alle renseanlæg til spildevand uanset type og model er baseret på biologisk renseteknologi. Bakteriekulturens livsbetingelser og dermed deres renseevne afhænger af, hvad du putter i afløbet.
Normal livsførelse, som vi bruger det i Danmark, er ikke et problem, men du skal passe på eller helt undlade:
– tilførsel af regnvand og drænvand
– vand fra swimmingpool / store SPA bade
– rester fra husdyr både fast og flydende
– kemikalier, medicinrester og opløsningsmidler
– grove madrester, kunststoffer, hygiejneartikler, kaffefiltre ol.
– større mængder mælk og mælkeprodukter. Biologisk nedbrydning af 1 liter mælk kræver lige så meget ilt til renseanlægget som nedbrydning af organisk materiale fra 1 PE.

BioKuben må kun tilledes almindeligt husspildevand fra bad, køkken og toilet.
F.eks. må du ikke komme valle i BioKuben, hvis du driver hobby mejeri.

GIFTIGE KEMIKALIER

Du må aldrig komme giftige kemikalier i BioKuben, der efter oplysning på emballagen skal afleveres til kommunen.
BioKuben tager derimod ikke skade af almindeligt dagligt forbrug og korrekt dosering af rengøringsmidler. Bakterierne skal have luft og du må derfor ikke tildække renseanlægget, så der ikke kan komme luft til de små luftblæsere, der er monteret i anlægget.

Tømning af bundfældningstanken

Bundfældningstanken tømmes normalt af den kommunale forsyningsvirksomhed.

Du bør påse, at bundfældningstanken tømmes helt.
Det sker desværre ikke altid, med det er forhold, der ligger udenfor BioKubes kontrol eller indflydelse. Hvis bundfældningstanken ikke tømmes helt er der risiko for at den flyder over ind i BioKuben inden næste tømning. Sker det skal du lade BioKuben tømme og fyldt op med rent vand.

Du bør sørge for, at bundfældningstanken efter tømning fyldes 2/3 op med ved vand. Hvis tømningsentreprenøren ikke gør det må du selv efterfylde. Dette står også i den vejledning Teknologisk Institut har udarbejdet til kommunerne. Se vejledningen her.

VEJLEDNINGER

BioKubes brugerhåndbog og gode råd

03-01-2021 – PT