Hvordan fungerer en Biokube

Den korte forklaring er, at BioKube renser vandet ved hjælp af naturlige bakterier og mikroorganismer, der tilføres rigeligt med ilt. De næringsstoffer der skal fjernes fra spildevandet er bakteriernes næring. Det er som i den rindende bæk. Der hvor vandet er iltet spiser bakterier alt opløst næring i vandet; og vandet er rent og klart. Uden ilt færre bakterier og vandet bliver om sommeren brunt og grønt af alger.

BioKube har minirenseanlæg til alle Danske renseklasser.

Der er i Danmark 4 renseklasser.
Som en eneste fabrikant tilbyder BioKube modeller målrettet mod præcist de forskellige renseklasser.
Hvilken renseklasse du skal opfylde på din ejendom vil fremgå af det påbud du modtager fra kommunen. Hvis du ikke har fået påbud endnu kan du ofte se i kommunens spildevandsplan hvilken renseklasse, der gælder for dit område.

De 4 renseklasser i Danmark er:

1)      Renseklasse O
Organisk rensning. Kravet er at indholdet af BOD skal være under 25 mg/l og COD under 125 mg/l.
Her kan du bruge BioKube model Pluto

2)      Renseklasse OP
Organisk rensning som ovenfor + Fosfor (P) under 1,5 mg/l.
Her kan du bruge BioKube model Pluto monteret med fosforfjernelse.
Fosfor fjernelse kan altid eftermonteres

3)      Renseklasse SO
Skærpet organisk rensning med nitrifikation (reduktion af kvælstof). Kravet er at indholdet af BOD skal være under 10 mg/l, og COD under 25 mg/l og NH4 under 5 mg/l.
Her kan du bruge BioKube model Venus 1850

4)      Renseklasse SOP
Skærpet organisk rensning som ovenfor + Fosfor (P) under 1,5 mg/l.
Her kan du bruge BioKube model Venus 1850.
Fosfor fjernelse kan altid eftermonteres i et BioKube anlæg.

Spildevandets vej gennem en BioKube

 1. Bundældningstanken er fuld integration i renseprocessen.
  Alle partikler fjernes. Den store vandvolumen og det tidsstyret returskyld af renset iltholdigt spildevand øger bundældningstankens effektivitet udjævner svingende belastninger.
 2. Tidsstyrret ind pumpning fra buffertank
  Dette sikrer kontinuerlig næring til biologien (BioKube patent)
  Spildevand indpumpes i BioKuben hvert kvarter i afmålte mængder over alle døgnets 24 timer. Biologien tilføres kontinuerligt næring og ikke kun stødvis i takt med, at der i huset produceres spildevand. Udjævner også svingninger i tilledte rensemidler og anden kemi i spildevandet.
 3. Tidsstyret returskyl til bundældningstanken fjerner lugt (BioKube patent)
  Under renseprocessen tilfører små luftblæsere ilt til spildevandet af hensyn til biologien.
  Når iltholdigt renset spildevand hvert kvarter recirkuleres til bundældningstanken forhindrer teknologien, at der i bundfældnings tanken kan dannes ildelugtende og giftigt svovlbrinte.
  Dette giver også bedre livsbetingelser for de bakterier der renser spildevandet.
 4. Udelukkelse af svovlbrinte
  Dette giver også længere levetid på anlæggets mekaniske dele og det giver lavere servicepriser. (BioKube patent)
 5. BioKube er bygget af uforgængelig plastik materialer.
  Plastik er til spildevand at foretrække for beton. Det er i modsætning til beton uforgængeligt, hvad der giver længere levetid og det er lettere, hvad der giver nemmere og dermed lavere installations priser.
 6. Tidsstyret returskyld til bundfældningstanken
  Dette sikrer ens tilledning af næring til biologien (BioKube patent)
  Ved kontinuerlig returskyl til bundældningstanken sikres det, at der fra bundældningstanken tilføres næring til biologien også i ferieperioder. Er vigtigt f.eks. i sommerhusområder.
 7. Systematisk vedligeholdelse og udskiftning af sliddele.
  Som en del af det årlige service udskifter BioKube sliddele. Der betales kun for den mekaniske del men ikke arbejdstid eller kørsel hvis udskiftningen sker i forbindelse med ordinær årlig service.
 8. Renset spildevand kan tilledes alle recipienter.
  Renseresultaterne for Biokube renseanlæg opfylder alle gældende krav og det rensede spildevand kan udledes til alle recipienter. Se om udledning fra en BioKube her

03-01-2021 – PT