BioKube er CE mærket dansk patenteret terknologi målrettet og optimeret til danske forhold

1BioKubes ydeevnedeklaration. For alle byggevarer, herunder minirenseanlæg, skal der være udarbejdet en ydeevnedeklaration. Se BioKubes Ydeevnedeklaration her
2Alle BioKube minirenseanlæg er CE mærket. CE BioKube Pluto - 5PE CE BioKube Venus 1850 - 5PE CE BioKube Venus 2200 - 10PE CE BioKube Mars 3000 - 15 PE CE BioKube Mars 3000 - 20 PE CE BioKube Mars 3000 - 30 PE CE BioKube Mars 3000 - 40 PE
3De Danske regler om typegodkendelse strider med obligatoriske EU regler. De Danske regler om typegodkendelse er med virkning fra 1. Juni 2015 ophæver. Se bekendtgørelse om ophævelse her Kun minirenseanlæg, der er CE mærket må sælges i Danmark.
4BioKube offentliggør løbende renseresultater for alle BioKuber Se her renseresultater for BioKuber i Danmark. På alle minirenseanlæg kræver lovgivningen, at der udføres årlig service og udtages en vandprøve der analyseres i et laboratorium og resultatet indberettes til den kommunale miljømyndighed. Som det fremgår er renseresultaterne for BioKube langt bedre end krævet af miljømyndighederne.
5Hvor er der installeret BioKuber i Danmark. Se landkort med alle biokuber installeret i Danmark. For alle anlæg vises bl.a. renseresultater for det konkrete renseanlæg. Se her landkort med alle BioKuber
1Bundfældningstanken er fuldt integreret i renseprocessen.Alle partikler fjernes i bundfældningstanken. Den store vandvolumen og det tidsstyret returskyld af renset iltholdigt spildevand øger bundfældningstankens effektivitet udjævner svingende belastninger.
2Tidsstyret indpumpning fra buffertank sikrer kontinuerlig næring til biologien og udligner svingninger i spildevandsmængden (BioKube patent).Spildevand indpumpes i BioKuben hvert kvarter i afmålte mængder over alle døgnets 24 timer. Biologien tilføres kontinuerligt næring og ikke kun stødvis i takt med, at der i huset produceres spildevand. Udjævner også svingninger i tilledte rensemidler og anden kemi i spildevandet.
3Tidsstyret returskyl til bundfældningstanken fjerner lugt (BioKube patent).Under renseprocessen tilfører små luftblæsere ilt til spildevandet af hensyn til biologien. Når iltholdigt renset spildevand recirkuleret til bundfældningstanken forhindrer teknologien, at der i bundfældningstanken kan dannes ildelugtende og giftigt svovlbrinte. Udelukkelse af svovlbrinte giver også længere levetid på anlæggets mekaniske dele og det giver lavere servicepriser.
4Tidsstyret returskyl sikrer ens tilledning af næring til biologien (BioKube patent)Ved kontinuerlig returskyl til bundfældningstanken sikres det, at der fra bundfældningstanken tilføres næring til biologien også i ferieperioder. Er vigtigt f.eks. i sommerhusområder. Ved høje koncentrationer i spildevandet fortynder returskyllet spildevandet i septiktanken. Se generelt om sommerhuse her
5Renset spildevand kan tilledes alle recipienter.Renseresultaterne for BioKube renseanlæg opfylder alle gældende krav og det rensede spildevand kan udledes til alle recipienter. De gennemsnitlige udledningsværdier er for alle BioKuber i Danmark er: COD 30,9 mg/l (lovkrav 75) NH4-N 2,6 mg/l (lovkrav 5) P 1,2 mg/l (lovkrav 1,5). BioKube dokumenterede renseresultater er alle offentliggjort på BioKubes hjemmeside. Se her som hæfte og se her vist på landkort.