BioKube er CE mærket dansk patenteret terknologi målrettet og optimeret til danske forhold

1 BioKubes ydeevnedeklaration.
For alle byggevarer, herunder minirenseanlæg, skal der være udarbejdet en ydeevnedeklaration.
Se BioKubes Ydeevnedeklaration her for anlæg i plastik
2 Alle BioKube minirenseanlæg er CE mærket.
CE BioKube Pluto
CE BioKube Venus
CE BioKube Mars
CE BioKube Beton
CE BioKube Venus Kombi
3 De Danske regler om typegodkendelse strider med obligatoriske EU regler.
De Danske regler om typegodkendelse er med virkning fra 1. Juni 2015 ophævet.
Se bekendtgørelse om ophævelse her
Kun minirenseanlæg, der er CE mærket må sælges i Danmark.
4 BioKube offentliggør løbende renseresultater for alle BioKuber
Se her renseresultater for BioKuber i Danmark.
På alle minirenseanlæg kræver lovgivningen, at der udføres årlig service og udtages en vandprøve der analyseres i et laboratorium og resultatet indberettes til den kommunale miljømyndighed. Som det fremgår er renseresultaterne for BioKube langt bedre end krævet af miljømyndighederne.
5 Hvor er der installeret BioKuber i Danmark?
Se landkort med alle biokuber installeret i Danmark.
For alle anlæg vises bl.a. renseresultater for det konkrete renseanlæg.
Se her landkort med alle BioKuber
6 BioKubes patenterede renseproces..
Se renseprocessen forklaret her.
Bundfældningstanken er fuldt integreret i renseprocessen.
Alle partikler fjernes i bundfældningstanken.
Den store vandvolumen og det tidsstyret returskyld af renset iltholdigt spildevand øger bundfældningstankens effektivitet udjævner svingende belastninger.
7 Tidsstyret indpumpning fra buffertank sikrer kontinuerlig næring til biologien og udligner svingninger i spildevandsmængden (BioKube patent).
Spildevand indpumpes i BioKuben hvert kvarter i afmålte mængder over alle døgnets 24 timer. Biologien tilføres kontinuerligt næring og ikke kun stødvis i takt med, at der i huset produceres spildevand.
Tidsstyrret indpumpning udjævner også tidsvise høje koncentrationer i tilledte rensemidler og anden kemi i spildevandet.
8 Tidsstyret returskyl til bundfældningstanken fjerner lugt (BioKube patent).
Under renseprocessen tilfører små luftblæsere ilt til spildevandet af hensyn til biologien. Når iltholdigt renset spildevand recirkuleret til bundfældningstanken forhindrer teknologien, at der i bundfældningstanken kan dannes ildelugtende og giftigt svovlbrinte. Udelukkelse af svovlbrinte giver også længere levetid på anlæggets mekaniske dele og det giver lavere servicepriser.
9 Tidsstyret returskyl sikrer ens tilledning af næring til biologien (BioKube patent)
Ved kontinuerlig returskyl til bundfældningstanken sikres det, at der fra bundfældningstanken tilføres næring til biologien også i ferieperioder. Er vigtigt f.eks. i sommerhusområder. Ved høje koncentrationer i spildevandet fortynder returskyllet spildevandet i septiktanken.
Se generelt om sommerhuse her
10 Renset spildevand kan tilledes alle recipienter.
Renseresultaterne for BioKube renseanlæg opfylder alle gældende krav og det rensede spildevand kan udledes til alle recipienter.
De gennemsnitlige udledningsværdier er for alle BioKuber i Danmark er:
COD 30,9 mg/l (lovkrav 75)
NH4-N 3,6 mg/l (lovkrav 5)
P 1,2 mg/l (lovkrav 1,5).
BioKube dokumenterede renseresultater er alle offentliggjort på BioKubes hjemmeside.
Se her som hæfte
Se her vist på landkort.