Hvad betyder det, hvis alarmen lyder?

Ved installationen af en BioKube monteres der en alarm, oftest i husets el-tavle. Alarmen udsender både et lydsignal og et lyssignal.

Lampen lyser konstant ved normal drift.

Ved fejl vil alarmenheden blinke og der vil komme brummelyd.

Så snart du opdager en alarm, kan lyden frakobles på alarmenheden og du bedes kontakte BioKube.

Ring til BioKube.

Hvis alarmen lyder kan kontakte BioKube på 55 98 98 00 indenfor normal kontortid.
BioKubes Servicetelefon er bemandet døgnet rundt og udenfor normal kontortid kan du ringe på 55989818.

Eller hvis hotline ikke svarer er du velkommen til at ringe på et af følgende mobilnumre:
Direktør Peter Sloth  27 22 08 29
Direktør Peter Taarnhøj 40 72 80 88
Teknisk chef Henrik Bebe 20 27 12 81

Du vil blive spurgt om lydsignalet, når du ringer, da det viser fejlen.

Antal pulser i lyden og i det synkrone lys-signal viser hvilken funktion i BioKuben, der er problemer med.

  • 1 blink / bip: fejl ved fosfordosering.
  • 2 blink / bip: fejl ved luftpumpe 1
  • 3 blink / bip: fejl ved luftpumpe 2
  • 4 blink / bip: fejl ved luftpumpe 3 (kun Mars anlæg)
  • 5 blink / bip: fejl ved luftpumpe 4 (kun Mars anlæg)
  • 6 blink / bip: fejl ved indløbspumpe
  • 7 blink / bip: fejl ved ekstern pumpebrønd, højt niveau, hvis alarm er monteret.
  • Konstant lyd (kun på Pluto anlæg): Høj vandstand i renseanlægget.

Når du ringer, vil vi spørge til dit kundenummer eller din adresse.
Derefter vil vi spørge til alarmtype og spore os ind på problemet.
Er der brug for det, står vores dygtige teknikker klar til at køre ud til dig

BioKube har 5 dygtige fastansatte service teknikere. De er spredt i hele landet og kører ud hjemmefra.