BioKubes renseresultater og samarbejde med kommunerne

Biokube sætter pris på det stærke samarbejde vi har etableret med Danmarks 98 kommuner om at forbedre vandmiljøet i det åbne land. Det samarbejde arbejder vi dagligt på at udvikle endnu mere, gennem en løsningsorienteret dialog om det åbne lands spildevandsudfordringer.

BioKube minirenseanlæg overholder de fastsatte udledningskrav

Renseresultaterne er selvfølgelig det altafgørende for den kommunale miljømyndighed.

Det er for at beskytte vandmiljøet, at borgerne og forsyningerne investerer store beløb i installation af enten renseanlæg eller kloakering.

Det er kommunens opgave som kontrolmyndighed at sørge for at renseresultaterne lever op til kravene

I BioKube offentliggør vi som den eneste virksomhed på markedet alle renseresultaterne fra samtlige installerede anlæg i Danmark. Det gør vi, da vi er stolte over vore gode renseresultater og mener, at de fortjener at være til fri offentlig beskuelse.

Se her renseresultatet for alle renseanlæg i Danmark. Der er for hver enkelt ejendom angivet de seneste renseresultater som indrapporteret til kommunen.

Se også her landkort med alle BioKuber solgt i Danmark. Der er for hver enkelt ejendom angivet de seneste renseresultater som indrapporteret til kommune.

Det er for hver enkelt anlæg angivet type, renseklasse og de målte udledningsværdier som rapporteret til kommunen.

til-family-halvtfff
BioKube har fået store roser med på vejen fra de svenske myndigheder, hvor BioKube blev kendt bedst i test.
I Sverige udledes meget af det rensede spildevand til mindre badesøer. For at eliminere E-Coli er disse renseanlæg efter krav fra myndighederne ofte udstyret med UV.
Læs rapporten her.

BioKubes målsætning i relation til rensekrav

Det er BioKubes målsætning, at gennemsnittet for alle BioKube renseanlæg højest må være 80 % ad de lovligt fastsatte udledningsværdier. På denne måde sikres det, at der fra installerede BioKuber altid udledes mindre uønskede stoffer til vandmiljøet end det kan tåle selv om enkelte punktprøver overskrider grænseværdierne.

Herunder er vist de gennemsnitlige udledningsværdier for årene 2011 – 2019. Som det ses, så er udledningsværdierne meget stabile over perioden. Dette hænger bl.a. sammen med at BioKube benytter kvalitets komponenter, den veldungerende service organisation. Men det skyldes også, at biologien i et BioKube anlæg pga. den patenterede teknologi tilpasser sig efter den enkelte husejers tilledning af stoffer der skal nedbrydes or tilpasser sig efter svingende belastninger.

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2020:
COD 31,7 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 2,3 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,1 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2019:
COD 30,7 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 3,1 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,1 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2018:
COD 29,9 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 3,1 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,s mg/l Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2017:
COD 32,0 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 3,9 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,2 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2016:
COD 25,0 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 4,1 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,2 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2015:
COD 24,3 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 3,2 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,1 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2014:
COD 26,1 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 3,5 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,1 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2013:
COD 25,7 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 2,8 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,2 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle BioKuber i Danmark var i 2012:
COD 30,9 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 2,6 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,2 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/l

De gennemsnitlige udledningsværdier for alle Biokuber i Danmark var i 2011:
COD 30,3 mg/l Lovkravet er 75 mg/l
NH4-N 2,2 mg/l Lovkravet er 5 mg/l
P total 1,1 mg/l Lovkravet er 1,5 mg/l

Renseresultaterne er langt bedre end lovkravene.
Det fremgår også, at resultaterne er meget stabile fra år til år. Dette skyldes især BioKubes patenterede renseteknologi som kort er beskrevet her.

Hvad sker der hvis et renseanlæg har overskredet grænseværdien?

Der vil altid være enkelte renseanlæg der ikke opfylder rensekravene ved det årlige servicebesøg.

Dette skyldes typisk en mekanisk fejl der repareres ved servicebesøget – service foretages jo netop for at finde og reparere fejl.

Typiske fejl er slidt blæser, tom fosforfældningsvæske eller slidt fosforpumpe.

Hvis et konkret renseanlæg har overskredet udledningskravet redegøres der på kommunerapporten om årsagen hertil og om hvilken foranstaltning BioKube har foretaget.

Hvem udfører service?

Hos BioKube udføres service af vores egne 4 fastansatte serviceteknikkere, der har hver deres geografiske område. Det betyder at en BioKube serviceteknikker kender alle BioKuber i hans område og derfor også bedre kan følge op på renseanlæg med problemer.

Det betyder også at der er korte afstande til service, hvis uheldet er ude.

Hvorledes analyserer BioKube spildevandet før rapportering til kommunerne?

BioKube analyserer vandprøver i vores laboratorium med state of the art udstyr fra Hach Lange. Det er det samme udstyr som bruges til at foretage analyser på de kommunale renseanlæg.

Se her det laboratorieudstyr fra Hach-Lange BioKube benytter, Spektrofotometer DR 2800 og højtemperatur varmeblok HT 2005.

Der bruges også professionelle testkit, ligeledes fra Hach Lange.

På grund af ampullernes målejagtighed og tolerancer angives følgende værdier i kommunerapporterne selv om analysen på Spektrofotometret udviser et laver tal. Spildevandet som målt vil således have lavere værdier end disse tal.

De nederst angivne værdier er:
COD 15 mg/l
NH4= 0,2 mg/l og
P = 0,1 mg/l.

De testkit, der benyttes er til COD kit LCK 314, til NH4 kit LCK 340 og til P testkit LCK 348. Se her datablade for de benyttede testkit for en mere præcis forklaring på ampullernes grænseværdier og tolerancer.

03-01-2021 – PT