Renseanlæg til landsbyer, campingpladser, spejderhytter ol.

BioKube tilbyder også større renseanlæg.

Biokube har et stort eksportsalg af store anlæg, der passer til mindre landsbyer, midlertidige lejre, hoteller mm. og kan rense spildevandet for mange tusinde personer.

I udlandet er disse renseanlæg BioKubes hovedprodukt.
Vi har leveret renseanlæg op til 9.000 m3 i døgnet.

Er du interesseret i vores store anlæg, tilbyder vi følgende:

  • En “Turnkey” løsning, hvor alt er inkluderet.
  • Hjælp med at beregne anlægsstørrelsen.
  • Vi hjælper med at finde en entrepenør
  • Vi er behjælpelige i dialogen med myndighederne.
  • Vi sørger for de nødvendige godkendelser.
  • Vi leverer og installerer anlægget i Danmark.
  • Vi sørger for den opfølgende service i Danmark

Til campingpladser og hoteller

Vores store anlæg er dels rettet mod kommuner og andre offentlige forsyningsvirksomheder, men de er også velegnet til hoteller, campingpladser, fødevarevirksomheder ol., hvor der er brug for rensning af spildevand.

Se her som eksempel renseanlæg til landsby i Næstved Kommune

Ombygning af eksisterende overbelastede renseanlæg.

BioKube ombygger eksisterende renseanlæg, der ikke lever op til udledningskravene.

Eksisterende renseanlæg baseret på aktiv-slam har ofte problemer med svingende belastninger, eller hvis anlægget ikke forsynes med tilstrækkelige mængder spildevand.

Kontakt Biokube og hør om mulighederne for at ombygge og renovere anlæg