Rent vand i det åbne land
Spildevandsrensning i verdensklasse

De danske rensekrav til spildevand er blandt de strengeste i verden, og dem opfylder alle BioKube renseanlæg naturligvis.

Renseresultaterne for alle BioKube renseanlæg rapporteres løbende til de kommunale miljømyndigheder efter hvert af de lovpligtige årlige servicebesøg. Hvert år offentliggør BioKube desuden renseresultaterne for alle renseanlæg i

Danmark. Se renseresultater her.
Du kan her på et landkort se renseresultater for alle BioKuber i Danmark.

Verden oplever en stigende knaphed på friske drikkevandsressourcer. Det er derfor af afgørende betydning, at eliminere spildevands-forureningen af vandreserverne. BioKube vil medvirke til markant vækst i eksporten af dansk miljøteknologi til de områder der er truet af mangel på rent vand.

Efterspørgslen efter genanvendelse af renset spildevand i nærområdet er støt stigende især på klodens tørre egne. Derfor arbejder vi dedikeret på at levere spildevandsrensning i verdensklasse til sikker genanvendelse for natur og mennesker.

Der er ingen bøvl med BioKube

BioKube arbejder målrettet på at videreudvikle og optimere vores teknologi så vores kunder til enhver tid trygt kan overlade spildevandsrensningen til os.

Vores kunder kan være i sikker forvisningen om, at vi altid opfylder myndighedernes krav med mindst muligt ressourceforbrug og uden besvær for kunden. Kunden skal opleve, at der ikke er nogen bøvl med en BioKube.

 Biokube bakker vores produkter op med 20 års garanti.

Vi giver 20 års garanti på at rensekravene fra dit BioKube minirenseanlæg opfylder myndighedernes udledningskrav.

Se her hvorfor det for dig er en garanti, der er lange bedre, end en garanti for at noget mekanik virker i 2 år, som du spises af med fra andre produkter. Hvis de overhovedet giver garanti.

BioKube giver i øvrigt yderligere garanti på de mekaniske dele.