Tømning af bundfældningstanken

For at dit renseanlæg kan fungere fejlfrit, skal bundfældningstanken foran renseanlægget tømmes regelmæssigt for slam, typisk en gang årligt.
Dette håndteres normalt af forsyningsvirksomheden i din kommune.
Har du spørgsmål til tidspunktet omkring tømning må du derfor kontakte forsyningen i din kommune.

Vil du vide mere om slamtømning kan du se BioKubes vejledning til tømningsentrepenøren her

I overensstemmelse med vejledning fra Teknologisk Institut til kommunerne anbefaler Biokuben, at bundfældningstanken fyldes 2/3 og med vand efter tømningen.
Se vejledning fra Teknologisk Institut til kommunerne her.
Der henvises især til vejledningens afsnit 6.7 og 6.9 hvor kravet om opfyldning af bundfældningstanken med vand er præciseret.

Hvis den kommunale tømningsordning ikke vil fylde bundfældningstanken med vand skal husejeren gøre det selv.
Men det er forhold, der ligger udenfor BioKubes kontrol.

03-01-2021 – PT